Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

10 αλλαγές συστήνει η επιτροπή για την ΠΦΥ

10 αλλαγές συστήνει η επιτροπή για την ΠΦΥ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Σε δέκα ουσιαστικά αλλαγές καταλήγει το πόρισμα της επιτροπής Σουλιώτη για την πρωτοβάθμια φροντίδα, το οποίο σήμερα κατατίθεται στον υπουργός Υγείας.
Η Επιτροπή υπολογίζει ότι για την υποστήριξη ενός αποτελεσματικού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απαιτείται μια μετατόπιση πόρων, έτσι ώστε οι σχετικές δαπάνες να μην υπολείπονται του 15% των δημοσίων δαπανών του συστήματος υγείας. Αυτό με τα σημερινά δεδομένα εκτιμάται ότι προσεγγίζει το 1,5 δισ. €.
Η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των πόρων που διατίθενται για την ΠΦΥ στην Ελλάδα, καθώς, με τα σημερινά δεδομένα, φαίνεται πως οι ανάγκες των πολιτών έχουν υποεκτιμηθεί.
Ειδικότερα, ανάμεσα στα άλλα, η επιτροπή καταλήγει στις ακόλουθες 10 προτάσεις:

1. Εισαγωγή του θεσμού του οικογενειακού ιατρού ως δικαίωμα του πολίτη και ως υποχρέωση του συστήματος υγείας έναντι των πολιτών. Ο θεσμός πάντως δεν συνοδεύεται από αποκλεισμούς στην πρόσβαση σε ιατρούς ειδικότητας αλλά ως σημείο αναφοράς για τη συγκέντρωση των πληροφοριών υγείας που αφορούν κάθε πολίτη που τον επιλέγει.
2. Οι ειδικότητες που θα αναλάβουν ρόλο οικογενειακού ιατρού προτείνεται όπως αμειφθούν στη βάση ενός σύνθετου συστήματος το οποίο θα περιλαμβάνει: α) κατά κεφαλήν αμοιβή (capitation) και -επιπλέον- β) αμοιβή στη βάση αποτελεσμάτων και στη βάση της διαχείρισης πολλαπλών προβλημάτων, την υποστήριξη δράσεων πρόληψης κ.λπ.
Για τις υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν πολιτικές αποζημίωσης στη βάση του όγκου των παρεχόμενων φροντίδων (αντίστροφη σχέση). Σε κάθε περίπτωση, το όλο σύστημα αποζημίωσης θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο ενός συνολικού καθώς και επιμέρους περιφερειακών προϋπολογισμών ΠΦΥ.
3. Στη δημιουργία ενός ενιαίου, δημόσιου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στο οποίο θα υπαχθούν όλες οι δημόσιες δομές (πολυϊατρεία ΙΚΑ, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρεία), την εποπτεία των οποίων θα αναλάβουν οι Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ).
4. Όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών, προτείνεται η σταδιακή σύγκλιση του πλαισίου συνεργασίας των ιατρών με το νέο σύστημα με την υιοθέτηση της πλήρους απασχόλησης για όλους τους ιατρούς που υπηρετούν στο νέο δημόσιο σύστημα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ.
5. Σε επίπεδο περιφέρειας οργανώνεται η 24ωρη λειτουργία των δομών ΠΦΥ για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών καθώς και η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας για προγραμματισμένες επισκέψεις. Το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και τους διαθέσιμους πόρους.
6. Το Κράτος θα πρέπει να καθορίσει μία βασική δέσμη υπηρεσιών με έμφαση στην πρόληψη και την προαγωγή υγείας, τη διαχείριση των παραγόντων κινδύνου και την υλοποίηση εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου.
7. Την ανάπτυξη Δικτύων για τη Διαχείριση των Χρονίων Νοσημάτων και λειτουργία Ομάδας επαγγελματιών υγείας, με επίκεντρο τον οικογενειακό ιατρό και τη συμμετοχή ιατρών ειδικοτήτων.
8. Για τους ιδιώτες γιατρούς παρέχεται η δυνατότητα σύναψης και νέων συμβάσεων τόσο του ΕΟΠΥΥ όσο και των Κ.Υ. (στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού σε επίπεδο περιφέρειας), αλλά σε καθεστώς σφαιρικών και περιφερειακών προϋπολογισμών. Δεν θα υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό τους αλλά με δεσμεύσεις ως προς το παραγόμενο έργο –σύμφωνα με τις ανάγκες– και διαδικασία αξιολόγησης.
9. Προτείνεται η θέσπιση στόχων ποιότητας για όλες τις δομές, δημόσιες και ιδιωτικές και η σύνδεσή τους τόσο με την αποζημίωση όσο και με τη δυνατότητα περαιτέρω παροχής υπηρεσιών υπό δημόσια κάλυψη
10. Συστήνεται να ξεκινήσει άμεσα η ενσωμάτωση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, της ΗΔΙΚΑ, ενός ατομικού αρχείου υγείας για κάθε ασθενή.

Πηγή: virus.com.gr


Πηγή: PHARMA TEAM: 10 αλλαγές συστήνει η επιτροπή για την ΠΦΥ http://pharmateam.blogspot.com/2013/10/10.html#ixzz2gk2QpI9d

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου