Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Οι συμπεριφορικοί παράγοντες κινδύνου για την καρδιαγγειακή νόσο στους εφήβους

  • The Lancet Diabetology
Σημαντική επιβάρυνση των συμπεριφορικών παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου στους εφήβους σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος
Σημαντική επιβάρυνση των συμπεριφορικών παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου στους εφήβους σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος
Υπόβαθρο
Αν και οι απροκάλυπτες εκδηλώσεις της καρδιαγγειακής νόσου (CVD) παρουσιάζονται σπάνια πριν την ενηλικίωση, οι παράγοντες κινδύνου της CVD είναι συχνά παρόντες στους εφήβους. Ωστόσο, η επικράτηση και το μέγεθος των συμπεριφορικών παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου (CVD) στους εφήβους, σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, παραμένουν ασαφείς. Υπολογίσαμε το μέγεθος και την ταυτόχρονη εμφάνιση συμπεριφορικών παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου σε εφήβους ηλικίας 12–15 ετών σε 65 χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος μεταξύ του 2003 και του 2011.
Μέθοδοι
Εξαγάγαμε τα σετ δεδομένων από τις Παγκόσμιες Σχολικές Έρευνες Υγείας Σπουδαστών (GSHS) από τον ιστότοπο των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Συγκεντρωτικές εκτιμήσεις για την επικράτηση της τρέχουσας χρήσης καπνού, αλκοόλ, χαμηλής πρόσληψης φρούτων και λαχανικών, χαμηλής σωματικής δραστηριότητας, παχυσαρκίας και τη συνύπαρξη των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου για τις περιφέρειες του WHO και συνολικά, υπολογίστηκε με μετα-ανάλυση τυχαίων επιδράσεων. Θα διερευνηθούν οι πιθανές πηγές ετερογένειας για κάθε παράγοντα κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου μέσω ανάλυσης μετα-παλινδρόμησης τυχαίων επιδράσεων.
Ευρήματα
Μεταξύ του 2003 και του 2011, από 169.369 εφήβους, το 12·1% (95% ΔΕ 10·2–14·1) χρησιμοποιούσαν καπνό, 15·7% (12·3–19·5) χρησιμοποιούσαν αλκοόλ, 74·3% (71·9–76·5) είχαν χαμηλή πρόσληψη φρούτων και λαχανικών, 71·4% (69·5–73·3) ανέφεραν χαμηλή φυσική δραστηριότητα και 7·1% (5·6–8·7) ήταν παχύσαρκοι. Η συγκεντρωτική περιφερειακή επικράτηση της έκθεσης σε τρεις ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων ήταν χαμηλότερη στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας (3·8%, 95% ΔΕ 1·2–7·5) και υψηλότερη στη δυτική περιφέρεια του Ειρηνικού (18·6%, 12·8–25·3). Ουσιώδεις ετερογένειες εντός και μεταξύ των περιφερειών δεν εξηγήθηκαν πλήρως από βασικά χαρακτηριστικά της μελέτης.
Ερμηνεία
Σε χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος, οι έφηβοι φέρουν σημαντική επιβάρυνση των συμπεριφορικών παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, οι οποίες τείνουν να συνυπάρχουν. Πρωτοβουλίες επιτήρησης, πρόληψης, ανίχνευσης και ελέγχου, αποτελούν μία παγκόσμια προτεραιότητα υγείας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου