Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

Κίνδυνος μη θανατηφόρων καρδιαγγειακών νοσημάτων σε πρώιμη εμφάνιση διαβήτη σε σχέση με όψιμη εμφάνιση διαβήτη τύπου 2

  • The Lancet Diabetology
Οι ασθενείς με διαβήτη πρώιμης εμφάνισης τύπου 2 διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για μη θανατηφόρα καρδιαγγειακή νόσο
Οι ασθενείς με διαβήτη πρώιμης εμφάνισης τύπου 2 διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για μη θανατηφόρα καρδιαγγειακή νόσο
Υπόβαθρο
Η ηλικία έναρξης του διαβήτη τύπου 2 μειώνεται. Επειδή οι μη-Κινέζοι ασθενείς με διαβήτη πρώιμης έναρξης τύπου 2 (που ορίζεται εδώ ως έχων διαγνωσθεί σε ηλικία <40 ετών), έχουν αυξημένο κίνδυνο αγγειακών επιπλοκών, ερευνήσαμε την επίδραση του διαβήτη πρώιμης έναρξης έναντι του διαβήτη όψιμης έναρξης τύπου 2 στον κίνδυνο μη θανατηφόρων καρδιαγγειακών νοσημάτων στην Κίνα.
Μέθοδοι
Διεξήγαμε μια συγχρονική έρευνα με τη χρήση δεδομένων από το Εθνικό Σύστημα Παρακολούθησης της Κίνας για την HbA1c (CNHSS), συμπεριλαμβανομένων 222.773 Κινέζων ασθενών με διαβήτη τύπου 2 σε 630 νοσοκομεία από 106 πόλεις σε 30 επαρχίες της Κίνας το 2012. Τεκμηριώσαμε δημογραφικές πληροφορίες και κλινικά προφίλ. Η μη θανατηφόρα καρδιαγγειακή νόσος ορίστηκε ως μη-θανατηφόρα στεφανιαία καρδιακή νόσος ή μη θανατηφόρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο επιπολασμός των μη θανατηφόρων καρδιαγγειακών νόσων τυποποιήθηκε στον κινεζικό πληθυσμό το 2011. Διεξήγαμε ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης για να λάβουμε λόγους πιθανοτήτων (OR) για τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς με διαβήτη πρώιμης έναρξης σε σχέση με διαβήτη όψιμης έναρξης τύπου 2. Επειδή το CNHSS δεν περιείχε ασθενείς με βάση μόνο τη διατροφή ή τον τρόπο ζωής θεραπείας και δεν λάβαμε πληροφορίες σχετικά με το κάπνισμα ή τη θεραπεία με λιπίδια ή την αντιυπερτασική αγωγή, επικυρώσαμε τα ευρήματά μας σε ένα άλλο σύνολο δεδομένων από μια συγχρονική, πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης (τη μελέτη 3Β) εξωτερικών ασθενών με διαβήτη τύπου 2 για να επιβεβαιώσουμε ότι ο αποκλεισμός των ασθενών με τη θεραπεία δίαιτας και μόνο και μη προσαρμογής για φάρμακα μείωσης των λιπιδίων και αντιυπερτασικά φάρμακα, δεν παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις στην κύρια ανάλυση.
Ευρήματα
Από τους 222.773 ασθενείς που εντάχθηκαν από την 1η Απριλίου 2012, έως τις 30 Ιουνίου 2012, 24.316 (11%) είχαν μη-θανατηφόρα καρδιαγγειακή νόσο. Οι ασθενείς με πρώιμη εμφάνιση διαβήτη είχαν υψηλότερο προσαρμοσμένο κατά ηλικία επιπολασμό μη-θανατηφόρας καρδιαγγειακής νόσου απ' ό,τι οι ασθενείς με όψιμη εμφάνιση διαβήτη (11,1% έναντι 4,9%, p<0,0001). Μετά από προσαρμογή για την ηλικία και το φύλο, οι ασθενείς με πρώιμη έναρξη διαβήτη τύπου 2 είχαν υψηλότερο κίνδυνο μη-θανατηφόρας καρδιαγγειακής νόσου από εκείνους στην ομάδα με τον διαβήτη όψιμης έναρξης τύπου 2 (OR 1,91, 95% ΔΕ 1,81-2,02). H ρύθμιση για τη διάρκεια του διαβήτη εξασθένισε σε μεγάλο βαθμό το μέγεθος της επίδρασης για τον κίνδυνο μη θανατηφόρας καρδιαγγειακής νόσου (1,13, 1,06-1,20). Τα αποτελέσματα της μελέτης επαλήθευσης έδειξαν ότι ο αποκλεισμός των ασθενών με βάση τη δίαιτα μόνο και μη προσαρμογή για τη μείωση των λιπιδίων και των αντιυπερτασικών φαρμάκων, οδήγησε σε οριακές αλλαγές στους λόγους OR για τον κίνδυνο μη-θανατηφόρας καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 πρώιμης έναρξης έναντι διαβήτη τύπου 2 όψιμης έναρξης. Ο διαβήτης τύπου 2 πρώιμης έναρξης παρέμεινε συσχετισμένος με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νόσων, που οφείλεται στη μεγαλύτερη διάρκεια του διαβήτη.
Ερμηνεία
Οι Κινέζοι ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 πρώιμης έναρξης ενέχουν αυξημένο κίνδυνο μη θανατηφόρας καρδιαγγειακής νόσου, που ως επί το πλείστον οφείλεται στην μεγαλύτερη διάρκεια του διαβήτη.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου