Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Έρευνα συνδέει το χαμηλό σάκχαρο με καρδιαγγειακά προβλήματα

  • Iatronet
Νέα έρευνα συνδέει την υπογλυκαιμία με αλλαγή στις αντιδράσεις του οργανισμού στο καρδιαγγειακό στρες.
Πρόσφατη έρευνα υπέδειξε πιθανή σχέση μεταξύ χαμηλού σακχάρου και καρδιαγγειακών προβλημάτων.
Στην έρευνα, του Temple University Health System, επιστήμονες εξέτασαν την επίδραση της υπογλυκαιμίας στον έλεγχο της καρδιάς από το αυτόνομο νευρικό σύστημα.
Ανακάλυψαν ότι στο πειραματικό τους μοντέλο για την υπογλυκαιμία υπήρχε σαφής αλλαγή στις αντιδράσεις του οργανισμού στο καρδιαγγειακό στρες.
Ο ερευνητής Ajay D. Rao, δήλωσε ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν συγκεκριμένο τρόπο σχετικά με το πώς επηρεάζεται το καρδιαγγειακό σύστημα κατά τη διάρκεια επεισοδίων υπογλυκαιμίας.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, υγιείς εθελοντές εκτέθηκαν σε πειραματική υπογλυκαιμία.
Οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε εξειδικευμένη εξέταση του καρδιαγγειακού συστήματος, πριν και στο τέλος της περιόδου πειραματικής υπογλυκαιμίας.
Επιστήμονες μπόρεσαν να δείξουν ότι κατά τη διάρκεια της υπογλυκαιμίας υπήρχε σαφής διαταραχή της ανταπόκρισης του οργανισμού σε αλλαγές στην αρτηριακή πίεση και στον καρδιακό παλμό.
Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Diabetes.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου