Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Κολπική μαρμαρυγή

Κολπική μαρμαρυγή: Διαπεριφερειακές παραλλαγές στην εμφάνιση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και της θνησιμότητας

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι η πιο συνήθης αιτία θανάτου για ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή παγκοσμίως
Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι η πιο συνήθης αιτία θανάτου για ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή παγκοσμίως
Υπόβαθρο
Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως, αλλά ελάχιστα δεδομένα διατίθενται για μακροχρόνιες εκβάσεις σε άτομα εκτός της Βόρειας Αμερικής ή της Ευρώπης, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Μέθοδοι
Διενεργήσαμε μια μελέτη κοόρτης με τη χρήση μιας προοπτικής μελέτης καταγραφής ασθενών σε 47 χώρες, οι οποίοι προσήλθαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου με κολπική μαρμαρυγή ή κολπικό πτερυγισμό ως κύρια ή δευτερεύουσα διάγνωση. 15.400 άτομα εντάχθηκαν για να καθοριστεί η εμφάνιση θανάτου και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (οι κύριες εκβάσεις) σε αυτή την κοόρτη σε οκτώ γεωγραφικές περιοχές (Βόρεια Αμερική, δυτική Ευρώπη και Αυστραλία, Νότια Αμερική, ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και χώρες της ανατολικής Μεσογείου, υποσαχάρια Αφρική, Ινδία, Κίνα και νοτιοανατολική Ασία) 1 χρόνο μετά από την παρακολούθησή τους στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Οι ασθενείς από τη Βόρεια Αμερική, τη δυτική Ευρώπη και την Αυστραλία χρησιμοποιήθηκαν ως πληθυσμός αναφοράς και συγκρίθηκαν με ασθενείς από άλλες επτά περιφέρειες
Ευρήματα
Κατά την περίοδο από 24 Δεκεμβρίου 2007 έως 21 Οκτωβρίου 2011, εντάχθηκαν 15.400 άτομα στη μελέτη καταγραφής. Η παρακολούθηση ολοκληρώθηκε για 15.361 (99,7%), από τους οποίους 1.758 (11%) κατέληξαν εντός 1 έτους. Λιγότεροι θάνατοι πραγματοποιήθηκαν σε ασθενείς που προσήλθαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών με κύρια διάγνωση την κολπική μαρμαρυγή σε σύγκριση με ασθενείς που είχαν κολπική μαρμαρυγή ως δευτερεύουσα διάγνωση (377 [6%] από 6.825 ασθενείς συγκριτικά με 1.381 [16%] από 8.536, p<0,0001). Οι διπλάσιοι ασθενείς είχαν καταλήξει μέχρι το 1 έτος στη Νότια Αμερική (192 [17%] από 1.132) και στην Αφρική (225 [20%] από 1.137) συγκριτικά με τη Βόρεια Αμερική, τη δυτική Ευρώπη και την Αυστραλία (366 [10%] από 3.800, p<0,0001). Η καρδιακή ανεπάρκεια ήταν η πιο συχνή αιτία θανάτου (519 [30%] από 1.758), το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο προκάλεσε 148 (8%) θανάτους. 604 (4%) από τους 15.361 ασθενείς είχαν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο μέχρι 1 έτος, 170 (3%) από τους 6.825 για τους οποίους η κολπική μαρμαρυγή ήταν η κύρια διάγνωση και 434 (5%) από τους 8.536 για τους οποίους ήταν δευτερεύουσα διάγνωση (p<0,0001). Η υψηλότερος αριθμός αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς στην Αφρική (89 [8%] από 1.137), στην Κίνα (143 [7%] από τους 2.023) και στην νοτιοανατολική Ασία (88 [7%] από τους 1.331) και ο μικρότερος αριθμός πραγματοποιήθηκε στην Ινδία (20 [<1%] από 2.536). 94 (3%) από τους 3.800 ασθενείς στη Βόρεια Αμερική, στη δυτική Ευρώπη και στην Αυστραλία έπαθαν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Ερμηνεία
Αξιοσημείωτες ανεξήγητες διαπεριφερειακές παραλλαγές στην εμφάνιση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και της θνησιμότητας συνιστούν ότι παράγοντες διαφορετικοί από τις κλινικές μεταβλητές μπορεί να είναι σημαντικοί. Η πρόληψη του θανάτου από καρδιακή ανεπάρκεια θα πρέπει να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής.
Χρηματοδότηση
Boehringer Ingelheim.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου