Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017


Αν δεν βλέπετε σωστά αυτό το email πατήστε εδώ
-
-
-
Η καρδιακή τροπονίνη ως εργαλείο διαστρωμάτωσης κινδύνου στα πλαίσια πρωτογενούς πρόληψης
Η μελέτη WOSCOPS από τη Σκωτία ήταν μια μελέτη πρωτογενούς πρόληψης στην οποία άνδρες με αυξημένη LDL-χοληστερόλη τυχαιοποιήθηκαν σε 40 mg πραβαστατίνη ή placebo. Σε 3.318 από αυτούς, στους οποίους μετρήθηκε η τροπονίνη Ι (με υψηλής ευαισθησίας μέθοδο) στη βασική κατάσταση και στον 1 χρόνο, διαπιστώθηκε ότι η τροπονίνη ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης εμφράγματος ή θανάτου με περίπου 2,5 φορές υψηλότερο κίνδυνο στο ανώτερο τεταρτημόριο (≥5,2 ng/l) σε σχέση με το χαμηλότερο (≤3,1 ng/l). Η μεταβολή της συγκέντρωσης της τροπονίνης στον 1 χρόνο σχετιζόταν επίσης με τον κίνδυνο εμφράγματος ή θανάτου. Οι άνδρες που πήραν πραβαστατίνη παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση της τροπονίνης, με διπλάσιο αριθμό σε σύγκριση με το placebo να βρίσκεται στο ανώτερο πεμπτημόριο μείωσης της τροπονίνης (αυτή η ομάδα είχε και το χαμηλότερο κίνδυνο συμβαμάτων κατά την παρακολούθηση, 1,4% στην πενταετία). Η προγνωστική σημασία της μείωσης της τροπονίνης ήταν ανεξάρτητη της μείωσης της χοληστερόλης.
Το γεγονός ότι οι βασικές τιμές τροπονίνης σε άτομα χωρίς γνωστή στεφανιαία νόσο μπορεί να είναι προγνωστική αγγειακών συμβαμάτων έχει αναφερθεί και σε παλαιότερες δημοσιεύσεις, αφού με την έλευση των υψηλής ευαισθησίας μεθόδων μέτρησης κατέστη δυνατή η ποσοτικοποίηση πολύ μικρών συγκεντρώσεων στον ορό σε «υγιή» άτομα.
Παραπομπή
Ford I, Shah ASV, Zhang R, et al.  High-Sensitivity Cardiac Troponin, Statin Therapy, and Risk of Coronary Heart Disease. J Am Coll Cardiol. 2016 Dec 27;68(25):2719-28.
Everett BM, Zeller T, Glynn RJ, et al. High-sensitivity cardiac troponin I and B-type natriuretic Peptide as predictors of vascular events in primary prevention: impact of statin therapy. Circulation. 2015 May 26;131(21):1851-60.
de Lemos JA, Drazner MH, Omland T, et al. Association of troponin T detected with a highly sensitive assay and cardiac structure and mortality risk in the general population. JAMA. 2010 Dec 8;304(22):2503-12.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου