Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

ICD σε μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια

-
-
- Μετα-ανάλυση: ICD σε μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια
Οι εμφυτευόμενοι απινιδωτές θεωρούνται σήμερα ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόληψη του αιφνιδίου καρδιακού θανάτου, τουλάχιστον σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου. Ωστόσο, στην καρδιακή ανεπάρκεια τα δεδομένα για την αποτελεσματικότητά τους προέρχονται κυρίως από μελέτες που περιέλαβαν περισσότερους ασθενείς με ισχαιμική μυοκαρδιακή νόσο. Η μελέτη DANISH ήρθε πρόσφατα να κλονίσει την πίστη στην αποτελεσματικότητα των ICD σε ασθενείς με μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια.
Σε μια μετα-ανάλυση, η οποία δημοσιεύεται στο Circulation και επικεντρώθηκε ακριβώς σε αυτήν την ομάδα ασθενών συμπεριλαμβάνοντας και τις μελέτες DANISH και COMPANION φαίνεται ότι ο ICD συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θνησιμότητας. Συγκεκριμένα, περιελήφθησαν 2.970 ασθενείς με μη ισχαιμική καρδιοπάθεια από 6 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές. Ο απινιδωτής συσχετίστηκε με 23% (95% διάστημα αξιοπιστίας 9-36%) μειωμένο κίνδυνο θανάτου από οποιοδήποτε αίτιο. Στην ανάλυση των μελετών που συνέκριναν τον απινιδωτή μόνο με τη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια, δείχνοντας μείωση του κινδύνου θνησιμότητας κατά 24% (95% διάστημα αξιοπιστίας 6-38%).
Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα των μετα-αναλύσεων δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις καλής ποιότητας τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, οι οποίες ενδεχομένως στο μέλλον θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις για τη χρησιμότητα του ICD στις διάφορες υποκατηγορίες ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια/μυοκαρδιοπάθειες.
Παραπομπή
Golwala H, Bajaj NS, Arora G, Arora P. Implantable Cardioverter-Defibrillator for Non Ischemic Cardiomyopathy: An Updated Meta-Analysis. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.026056.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου