Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017Άγχος: ένας «κλασικός» παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου;
Ενώ είναι γνωστό ότι το άγχος και γενικότερα οι ψυχοπιεστικές καταστάσεις συνδέονται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, στην πράξη δεν θεωρούνται και δεν αντιμετωπίζονται ως «κλασικός» παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου, ίσως διότι οι συσχετίσεις είναι σχετικά ασθενείς και το παθοφυσιολογικό υπόβαθρο ανεπαρκώς προσδιορισμένο.
Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον μια μελέτη από την Ιατρική Σχολή του Harvard που δημοσιεύεται στο Lancet. 293 άτομα, ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών, χωρίς γνωστή καρδιαγγειακή νόσο ή κακοήθεια υποβλήθηκαν σε PET/CT   με 18F-φθοροδεοξυγλυκόζη, με βάση το οποίο προσδιορίστηκε η μεταβολική δραστηριότητα στην αμυγδαλή, έναν εγκεφαλικό σχηματισμό που εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία του στρες. Η μεταβολική δραστηριότητα της αμυγδαλής στην ηρεμία συσχετιζόταν με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου σε ένα διάστημα παρακολούθησης περίπου 4 ετών (λόγος κινδύνου 1,59, 95% διάστημα αξιοπιστίας 1,27-1,98, ανά τυπική απόκλιση μέγιστης πρόσληψης από τις αμυγδαλές διορθωμένης για την πρόσληψη υποβάθρου από τον πέριξ εγκεφαλικό ιστό). Οι συσχετίσεις αυτές παρέμεναν μετά από πολυπαραγοντική προσαρμογή για την ηλικία, το κάπνισμα, την υπέρταση, το σακχαρώδη διαβήτη, τη δυσλιπιδαιμία και το οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου (λόγος κινδύνου 1,42, 95% διάστημα αξιοπιστίας 1,13-1,79, ανά τυπική απόκλιση μέγιστης πρόσληψης από τις αμυγδαλές). Επιπλέον, η δραστηριότητα της αμυγδαλής συσχετιζόταν με την αρτηριακή φλεγμονή (r=0,49; p<0,0001), όπως αυτή εκτιμήθηκε με βάση την πρόσληψη του ραδιοϊχνηθέτη από τις καρωτίδες.
Τα ευρήματα αυτά, εφόσον επιβεβαιωθούν ενισχύουν την υπόθεση ότι το συναισθηματικό στρες έχει άμεσες επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα και, ενδεχομένως, εντοπίζουν πιθανούς μελλοντικούς θεραπευτικούς στόχους.
Παραπομπές
Tawakol A, Ishai A, Takx RA, et al. Relation between resting amygdalar activity and cardiovascular events: a longitudinal and cohort study. Lancet. 2017 Jan 12. pii: S0140-6736(16)31714-7. doi: 10.1016/S0140-6736(16)31714-7. [Epub ahead of print]

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου