Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

«ο χρόνος είναι μυοκάρδιο»

Η αρχή ότι
«ο χρόνος είναι μυοκάρδιο» στην περίπτωση του εμφράγματος επιτάσσει την άμεση επαναιμάτωση του μυοκαρδίου με πρωτογενή αγγειοπλαστική ή με θρομβόλυση όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα της πρώτης.
Η σχετική οργάνωση πού πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είχε σαν αποτέλεσμα να διενεργείται πρωτογενή αγγειοπλαστική σε αρκετούς από τους εμφραγματίες εντός του προβλεπόμενου χρόνου να αποκαθίσταται εν πολλοίς η στεφανιαία ροή του ένοχου αγγείου και να αποφεύγονται οι οδυνηρές  για το ασθενή συνέπειες του εμφράγματος.
Σ αυτό έχει συμβάλλει κυριαρχικά και η μελέτη της Ευρωπαϊκής Εταιρείας της Καρδιολογίας Stent for life πού διενεργείται και στην χώρα μας σε συνεργασία με την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία δημιουργώντας δίκτυα πρωτογενούς αγγειοπλαστικής ανά την επικράτεια με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι βλαβερές συνέπειες του εμφράγματος.
Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως με τις απομεμακρυσμένες και ειδικά τις αποκλεισμένες περιοχές της χώρας όπως είναι τα νησιά και δή τα μικρά τα οποία εκτός των μονίμων κατοίκων τους το καλοκαίρι βρίθουν από επισκέπτες λόγω τουρισμού καθότι η πρόσβαση του ασθενούς σε οργανωμένο αιμοδυναμικό πού θα εκτελεσθεί η πρωτογενής αγγειοπλαστική είναι επικίνδυνα καθυστερημένη λόγω αδυναμίας τις περισσότερες φορές άμεσης μεταφοράς του αρρώστου.
Στην προκειμένη περίπτωση  πρέπει να αξιοποιηθεί η θρομβόλυση εκεί όπου το είδος του εμφράγματος το επιτρέπει από  ιατρούς  του τοπικού Κέντρου  Υγείας στους οποίους πολλές φορές δεν περιλαμβάνεται καρδιολόγος .
Εδώ πρέπει να δραστηριοποιηθεί η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία να εκπαιδεύσει κάποιους από τους υπάρχοντες μη καρδιολόγους ιατρούς πού υπηρετούν  σ αυτά  τα ΚΥ με συγκεκριμένο θεωρητικό και πρακτικό  πρόγραμμα πού θα περιλαμβάνει την διάγνωση και αντιμετώπιση του εμφράγματος με επίκεντρο την θρομβόλυση και θα τους παρέχει δίπλωμα πιστοποίησης.
Η αναμενόμενη εγκατάσταση της τηλεϊατρικής στις υγειονομικές μονάδες στα νησιά θα βοηθήσει  στην επιβεβαίωση της διάγνωσης του εμφράγματος  και θα δώσει την δυνατότητα λήψεως χρήσιμων οδηγιών από τον καρδιολόγο του  Κέντρου.
Η δυνατότητα της πραγματοποίησης της θρομβόλυσης στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας μπορεί να σώσει ζωές και να ενισχύσει  το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων τόσο των μονίμων όσο και των επισκεπτών.

Ιωάννης Ν.Βλασερός
Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Ιπποκράτειο Γ.Ν.Αθηνών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου